Informació

Horaris de la biblioteca (obertura al públic):

 

Seu Sant Gervasi
Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00 h. i 16:00 a 20:00 h.

Seu Sant Andreu
Dilluns i dimecres: 10:00 a 14:00 h.
Dilluns a divendres: 16:00 a 20:00 h.

biblioteca@llotja.cat

Normativa de préstec