El projecte 'PlantPot' de Jairo Villa, seleccionat als 'Encuentros de Arte Joven 2020 de Navarra'