Microfusió y fundició a partir d'impressió en 3D

  • Featured Slider Image

Professor/a: Benjamí Álvarez   (balvare2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Aquest curs monogràfic oferieix  a l’alumne la possibilitat realitzar treballs creatius amb tècniques  de microfusió i a la vegada dona una visió de  les possibilitats estètiques i expressives de la fundició en l’escultura, la joieria ,el disseny,...  així com dels mètodes de treball, els materials i l’aplicació de les tècniques actuals com son la fundició a partir  de petites peces impreses en 3D en  PLA o cera.

Destinataris: Joiers, Escultors, alumnes i llicenciats de Belles Arts, alumnes de disseny de producte….

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 20/01/2020 AL 21/05/2020

Total hores: 160h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dilluns de 15:00h a 20:00h

Dimarts de 17:00h a 19:00h

Dijous de 18:00h a 20:00h


Màxim nº d’alumnes: 6

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  Taller de fosa


Procés per a la matricula on-line  
1.    Omplir les dades de la sol·licitud de matrícula online.
2.    Imprimir la sol·licitud amb les cartes de pagament.
3.    Concertar una entrevista per correu electrònic amb el professor del monogràfic, per l'acceptació en el curs. Per formalitzar la matricula, la sol.licitud ha d'estar signada pel professorat que confirma l'acceptació.
4.    Efectuar el pagament del curs monogràfic mitjançant la carta de pagament que es genera en la mateixa sol·licitud de matrícula.
5.    Lliurar la sol·licitud amb la documentació que es demana a la secretaria de l'Escola c / Ciutat de Balaguer, 17 de dilluns a divendres de 11:00 a 13:00 hores . Dimarts de 16:00 a 18:00 hores

*Molt important: No es considerarà formalitzada la matricula fins que l'alumnat no hagi lliurat tota la documentació presencialment a secretaria del centre.
 
Termini per portar la documentació a secretaria del centre: del 8 de gener al 16 de gener del 2020

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(L'alumne disposarà d'eines i material d'ús comú a classe. Tant el material fungible, com el metall i el material dels motlles ho ha de pagar l'alumne en funció del material emprat per fer les seves peces.)