NUEVO! - Mobiliario (Sant Gervasi) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

Aquest cicle forma professionals del disseny de mobles i elements afins que compten amb una bona preparació tècnica, artística i cultural.

Han de conjugar la idea, la tecnologia, els materials i els costos per a satisfer unes necessitats determinades i al mateix temps, contribuir al desenvolupament de la cultura contemporània i al progrés de la societat.

Primer curs comú

Teoria i ciència del disseny 90 hores
Geometria/Dibuix tècnic 150 hores
Tècniques de comunicació 120 hores
Dibuix del natural/artístic 120 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del disseny industrial/moble 45 hores
Taller 240 hores

 

Segon curs

Dibuix artístic 60 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del moble 75 hores
Ergonomia i antropometria 75 hores
Projectes i metodologia: mobiliari 390 hores
Formació i orientació laboral 69 hores
Disseny assistit per ordinador 120 hores
Projecte final  

Sede
Ciutat de Balaguer

Horario
Tarde

Código
5153