Confer猫ncia de Toni Cumella a la Seu de Sant Gervasi

Conferència de Toni Cumella a la Seu de Sant Gervasi, d'interès dins l'assignatura de 1r d'EEES: introducció a les ciències dels materials, però oberta a tothom i també als Cicles formatius.

Toni Cumella, nét i fill de ceramistes, dirigeix l’empresa familiar dedicada a la fabricació de ceràmica per a l’arquitectura des de 1880. Barrejant tecnologia i manualitat, Cumella reconeix en el seu treball una triple vessant d’artista, artesà i tècnic, on la col.laboració amb els arquitectes s’estableix des de la mateixa concepció del projecte. Sense aspirar a res ni renunciar a res, sense límits establerts ni hipoteques prèvies, Cumella gaudeix del repte que suposa cada nou encàrrec professional, posant-se a prova en cadascun d’ells".