Horari de finestreta :

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

de Dilluns a Divendres: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h

SANT ANDREU

Dilluns i Dijous: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h

-------

Horari telefònic:

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

de Dilluns a Divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

SANT ANDREU

de Dilluns a Divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

-------

Horari d'atenció del Secretari a l’alumnat, el professorat i les famílies:

amb cita prèvia via email: ea-llotja@xtec.cat

Seu - SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 4181720 / Fax: 93 4188608

Seu - SANT ANDREU
Carrer Pare Manyanet 38
08027 Barcelona
Tel: 93 4086789 / Fax 93 3409032

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

-Accés directe amb titulació

Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny.

-Accés amb prova específica

Per a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

-Accés sense titulació

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

 

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior:

-Accés directe amb titulació

Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
Els titulats com a técnics o tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny (CFGM o CFGS d’arts plàstiques I disseny).
Els titulats com a tècnics superiors en formació profesional d’una familia equivalent.
Llicenciatura en Belles Arts o Arquitectura superior.

-Accés amb prova específica

Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
Tècnics en formació professional, tant en una familia equivalent com en una familia no equivalent.
Tècnics superiors en formació profesional en una familia no equivalent.

-Accés sense titulació, amb prova d’accés comuna

Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

Proves d’accés. Inscripcions i calendari:

Proves d’accés als Cicles de grau mitjà (convocatòria ordinària)

Data d’inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 5 de maig (part comuna) / 6 de maig (part específica)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació

A continuació trobaràs l’enllaç per a fer la inscripció:

Enllaç a les Proves de Grau Mitjà

 

Proves d’accés als Cicles de grau superior (convocatòria ordinària)

Inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 12 de maig (part comuna) / 13 de maig (part específica)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació

A continuació trobaràs l’enllaç per a fer la inscripció:

Enllaç a les Proves de Grau Superior

 

Proves d’accés. Mostres i material necessari
 
Properament trobareu informació actualitzada en aquest apartat

Batxillerat

Enllaç a la preinscripció de BATXILLERAT ARTÍSTIC

- Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021.

- Període de presentació de sol·licituds (només telemàtica): de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.

- Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021.

- Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.

- Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 9 de juliol de 2021.

 

CF Grau Mitjà

Enllaç a la preinscripció de CF DE GRAU MITJÀ

- Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021.

- Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.

- Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de .

- Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021.

 

CF Grau Superior

Enllaç a la preinscripció de CF DE GRAU SUPERIOR

- Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2021.

- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins a l'1 de juny de 2021.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2021.

- Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 30 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.

- Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2021.

- Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021.

VACANTS EN CICLES SUPERIORS


Interessats: enviar els requisits acadèmics escanejats a ea-llotja@xtec.cat  Indicant el nom del cicle superior

Els requisits són:

Tenir una titulació que permet l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GS" de la pàgina enllaçada)
Tenir el títol de Batxillerat Artístic
Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d'accés al cicles i a més superar la prova específica d'accés.

Heu d'enviar escanejat el títol o resguard de pagament i en el cas de proves d'accés, el certificat.

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


VACANTS EN CICLES MITJANS


- Forja Artística

- Reproduccions Artístiques en Fusta

Interessats: enviar els requisits acadèmics, títol de la ESO o resguard de pagament del títol i prova d'accés específica / proves d'accés, escanejats a ea-llotja@xtec.cat

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (22 de juny al 3 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (22 de juny al 3 de juliol)

3 - CICLES SUPERIORS (22 de juny al 3 de juliol)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre no podrà matricular-se fins passades avaluacions. El dia es concretarà més endavant.

 

Calendari per alumnat del centre (que no va fer la matrícula quan tocava)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 i 9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (8 i 9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (10 i 14 de setembre)

* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

 

Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció, llista d'espera i vacants)

- Per preinscripció

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

- Llista d'espera i vacants (fins mitjans d'octubre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre (matrícula: del 2 al 6 d'octubre)

 

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

* Darrer dia per demanar devolució de matrícula: 2 d'octubre.

Normativa

Instruccions del 22 de juliol per als centres educatius sobre els canvis en la gestió dels preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, motivats per la situació de pandèmia, de forma excepcional per al curs 2020-2021

Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DE NOU ACCÉS - Llista d'espera per preinscripció, Vacants i aspirants de proves d'accés d'octubre (avisats per l'escola amb assignació de plaça)


INSTRUCCIONS

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i omplir els 2 enllaços: 1. Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en casos excepcionals es podrà fer ús de la página per fer-ho presencialment al centre. Només s'ha de triar un mode de pagament.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta).

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

* Qualsevol matrícula que no correspongui a places assignades per preinscripció, llista d'espera i vacants, avisats prèviament per l'escola amb plaça assignada serà automàticament anul·lada.

 

1 - Cicles MITJANS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

2 - Cicles SUPERIORS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

3 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció - Avisat i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

Material i bibliografia - 1r de Batxillerat - curs 2020-21

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DEL CENTRE i amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no hagin fet la matrícula quan tocava

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS

- Abans de fer la matrícula, l'alumnat ha de saber obligatòriament les notes finals i sota la seva responsabilitat, que està en disponibilitat de poder fer-la al juny, segons instruccions. En el cas que es detecti que no és així, serà anul·lada per secretaria.

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i ordre dels 2 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en els casos que el pagament no sigui igual al marcat per curs sencer en Cicles Superiors, s'haurà de consultar a secretaria - via email, i fer el pagament presencialment al centre, amb cita prèvia (apartat del formulari de matrícula: pagament presencial al centre) utilitzant el full de pagament presencial inclós al PDF de matrícula. També es possible fer transferència bancària  (indicat al formulari de matrícula) un cop s'ha informat de l'import exacte a pagar.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta). 

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

 

1 - Batxillerat artístic - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

2 - Cicles Mitjans - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

3 - Cicles Superiors - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2020-2021)


Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 
Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:
 
Instruccions per l'alumnat
- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  
 
- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56  
 
El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflectiran els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.
 
- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

- Documentació a presentar per l'alumne
*Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.
* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.
- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

- Format i lloc de presentació de la documentació
La documentació podrà presentar-se en suport digital quan es tracti de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques o en suport paper, i en aquest cas hauran de ser documents originals o còpies amb compulsa original que seran digitalitzats en el centre educatiu per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".
El sol·licitant presentarà la documentació requerida a l'EASD - Llotja (horari de secretaria - seu Sant Gervasi) un cop feta la sol.licitud online. 
 
- Termini: 30 d'octubre del 2020

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament