Matr铆cula curs (2020-2021)

VACANTS EN CICLES SUPERIORS


Interessats: enviar els requisits acadèmics escanejats a ea-llotja@xtec.cat  Indicant el nom del cicle superior

Els requisits són:

Tenir una titulació que permet l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GS" de la pàgina enllaçada)
Tenir el títol de Batxillerat Artístic
Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d'accés al cicles i a més superar la prova específica d'accés.

Heu d'enviar escanejat el títol o resguard de pagament i en el cas de proves d'accés, el certificat.

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


VACANTS EN CICLES MITJANS


- Forja Artística

- Reproduccions Artístiques en Fusta

Interessats: enviar els requisits acadèmics, títol de la ESO o resguard de pagament del títol i prova d'accés específica / proves d'accés, escanejats a ea-llotja@xtec.cat

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (22 de juny al 3 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (22 de juny al 3 de juliol)

3 - CICLES SUPERIORS (22 de juny al 3 de juliol)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre no podrà matricular-se fins passades avaluacions. El dia es concretarà més endavant.

 

Calendari per alumnat del centre (que no va fer la matrícula quan tocava)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 i 9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (8 i 9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (10 i 14 de setembre)

* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

 

Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció, llista d'espera i vacants)

- Per preinscripció

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

- Llista d'espera i vacants (fins mitjans d'octubre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre (matrícula: del 2 al 6 d'octubre)

 

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

* Darrer dia per demanar devolució de matrícula: 2 d'octubre.

Normativa

Instruccions del 22 de juliol per als centres educatius sobre els canvis en la gestió dels preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, motivats per la situació de pandèmia, de forma excepcional per al curs 2020-2021

Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DE NOU ACCÉS - Llista d'espera per preinscripció, Vacants i aspirants de proves d'accés d'octubre (avisats per l'escola amb assignació de plaça)


INSTRUCCIONS

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i omplir els 2 enllaços: 1. Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en casos excepcionals es podrà fer ús de la página per fer-ho presencialment al centre. Només s'ha de triar un mode de pagament.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta).

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

* Qualsevol matrícula que no correspongui a places assignades per preinscripció, llista d'espera i vacants, avisats prèviament per l'escola amb plaça assignada serà automàticament anul·lada.

 

1 - Cicles MITJANS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

2 - Cicles SUPERIORS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

3 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció - Avisat i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

Material i bibliografia - 1r de Batxillerat - curs 2020-21

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DEL CENTRE i amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no hagin fet la matrícula quan tocava

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS

- Abans de fer la matrícula, l'alumnat ha de saber obligatòriament les notes finals i sota la seva responsabilitat, que està en disponibilitat de poder fer-la al juny, segons instruccions. En el cas que es detecti que no és així, serà anul·lada per secretaria.

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i ordre dels 2 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en els casos que el pagament no sigui igual al marcat per curs sencer en Cicles Superiors, s'haurà de consultar a secretaria - via email, i fer el pagament presencialment al centre, amb cita prèvia (apartat del formulari de matrícula: pagament presencial al centre) utilitzant el full de pagament presencial inclós al PDF de matrícula. També es possible fer transferència bancària  (indicat al formulari de matrícula) un cop s'ha informat de l'import exacte a pagar.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta). 

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

 

1 - Batxillerat artístic - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

2 - Cicles Mitjans - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

3 - Cicles Superiors - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)