Convalidacions cicles / més informació


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2018-2019)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent (3 fulls) i lliurar-lo a la secretaria del centre (Seu Sant Gervasi) amb la documentació sol·licitada abans del dia 25 octubre 2018

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament