FAQ’s - Jornada Informativa. Resolució de dubtes.

Fem un recull de les preguntes freqüents realitzades a les sessions informatives (19/05/20)

- Format pdf-

Informem de que moltes de les respostes que es donen, estan supeditades a les Instruccions que es vagin rebent per part del Departament davant la situació de la Pandèmia Covid-19.

BATXILLERAT

1. Hi ha possibilitats de matricular-se a Segon de Batxillerat Artístic? Hi haurà places? Quan es la preinscripció?

Els alumnes que cursen primer de Batxillerat a la Llotja, per cursar segon, han de realitzar matrícula (no preinscripció).
Els alumnes que vulguin accedir a 1r o demanar trasllat a la nostra escola per fer 2n curs HAN DE FER PREINSCRIPCIÓ.

Batxillerat Artístic
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny
Matrícula: 8 al 14 de juliol

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

2. Si es té el 1er de batxillerat científic i ara vull fer 2on de batxillerat artístic, puc passar directament a segon o hauria de repetir primer de batxillerat fent l'artístic?

S’ha d’assegurar que l'alumnat que canvia de modalitat en finalitzar el primer any cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d'aquesta nova modalitat en acabar l'etapa per la qual cosa haurà de cursar com a mínim algunes matèries de primer curs.

3. Hi ha alguna manera de saber a quins estudis es pot accedir amb el Batxillerat Artístic?

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/

4. Si en la preinscripció no tinc plaça, quan ho sabre? Tindre temps de preinscriure’m en un altre centre?

La preinscripció per Batxillerat és única i en ella s’han de detallar totes les opcions que hem triat, sempre és recomana posar més d’una opció.

És compatible fer una preinscripció a Batxillerat i una altra per altres ensenyaments com per exemple cicles formatius artístics de grau mitjà.

5. A la web hi ha dues adreces, en quina de les dues es fa el Batxillerat?

A la seu de Sant Andreu, C/Pare Manyanet, 38, es fa la docència

6. Voldria saber si podrem fer borsa de llibres. És a dir, els que passem a 2n de Batxillerat, vendre’ls als que entren a 1er?

Des de l'escola facilitarem a les famílies que tinguin aquest interès que puguin fer-ho però la manera de vehicular-ho estarà condicionada per la situació sanitària.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

7. Per fer el Cicle Formatiu de Grau Superior, on m’he d’inscriure? A Llotja o a ESDAP?

A Llotja:
Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
Matrícula: 1 a 7 de setembre
* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

8. Aquesta pregunta es formula tant des de CFGM con de CFGS: Hem de fer preinscripció i matrícula pel següent curs? És a dir al segon?

Els alumnes matriculats en la Llotja a 1er que passen a 2on han de fer la Matrícula directament, NO han de fer preinscripció.

9. Quins preus tenen els Cicles? Hi ha un preu per material fungible depenent de l’especialitat?

En aquesta plana trobareu tota la informació al respecte. En relació amb el material fungible depèn molt de l’especialitat que vulguis cursar, aquesta informació la rebràs un cop es formalitzi la matrícula.
Els cicles mitjans i batxillerat no paguen matrícula, però si en concepte de material i fungible, quantitat determinada a la matrícula. Els cicles superiors segueixen els preus públics fixats i especificats a l’enllaç facilitat.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

10. Puc fer un màster després d’haver cursat un CFGS?

No, els màsters es poden cursar després de una llicenciatura, grau o ensenyaments superiors de disseny o restauració.

11. Amb 16 anys i la ESO, es pot accedir al CFGM d’Assistent al Producte Gràfic Imprès?

Sí, després de realitzar i aprovar la Prova d’Accés específica per accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny.

12. Es possible cursar un CFGM en un any si acabes de superar un CFGS de la mateixa família?

S’ha d’estudiar cada cas en funció de les convalidacions però és poc probable.

13. El Centre té algun tipus d’ajuda o suport per alumnes amb dèficit auditiu?

Tenim suport per part del Consorci d’Educació i dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic que estudien els casos de forma individualitzada i doten a les Escoles de les necessitats i els recursos per a cada cas.

14. Com s’iniciarà el curs vinent, online o presencial?

Dependrà de les Instruccions que anem rebent del Departament d’Educació i de les Autoritats Sanitàries però semblar que com a mínim una part serà presencial.

15. He fet Batxillerat Artístic. Per fer un CFGS d’interiors he de fer prova d’accés?

El Batxillerat Artístic acabat dona accés directe a cicles mitjans i superiors d’arts plàstiques i disseny. Per tant, no s’han de fer proves d’accés.

16. El curs vinent, seran més limitades les places per a la matrícula?

En principi i pel moment no hi ha variacions en relació a les places.

17. Es possible fer la modalitat 3x2 amb Il·lustració venint d’Interactiva?

Encara que siguin cicles de la mateixa família hi ha moltes matèries específiques per la qual cosa no és possible fer-ho en 3 anys. Per altra banda, aquests estudis no són 3x2 com a tal, però la seva estructura LOE permet la convalidació d’algunes matèries.

18. Com es preveu la gestió dels alumnes Erasmus nouvinguts pel curs 2020-21?

Els alumnes Erasmus no podran viatjar a l’Escola de destí, mentres els protocols de desplaçament no es modifiquin. Això dependrà de les instruccions que rebrem del Govern. En cas que sigui necessari es podrà començar la mobilitat a distància.

19. Les preinscripcions podran ser presencials o només online?

Només seran telemàtiques. Només a causa de força major i de manera justificada es podran trametre presencialment. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia al web de l’escola: http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

20. La matrícula pel  3x2 es fa de manera “normal” o només ens hem de matricular d’assignatures?

L’opció de fer un 3x2 es a voluntat de l’alumnat. Un cop s’acaba un cicle es pot fer el 3r any d’especialització de la segona titulació. Respecte al projecte final pot ser cursat individualment o de manera conjunta. Per altra banda, per fer un 3x2 o 3x4 s’han de consultar els estudis que ho permeten a l’escola.

21. Els tallers es podran obrir sense problema? Quina garantia hi ha de poder fer aquest tipus de formació?

Els taller es podran obrir seguint les instruccions i els protocols d’aforament i desinfecció que s’estableixin per les autoritats. En qualsevol cas, el que la ràtio dels tallers sigui de 15 alumnes i els espais molt amplis, facilita el respecte de les distàncies de seguretat.

22. Hi hauran ajudes per pagar la matrícula. En la situació econòmica en la que estic no se si em puc permetre pagar-la...

Pots sol·licitar la Beca al Ministeri de Educació.
També et poso un enllaç on pots veure les ajudes que es poden sol·licitar:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

23. He rebut la confirmació de les convalidació que vaig demanar, com puc trametre aquesta informació si amb la situació de Confinament no puc traslladar-me?

Has de fer arribar via email la informació requerida per la Secretaria del Centre:
Email: ea-llotja@llotja.cat

24. Quan i com seran les recuperacions al setembre en el cas de primer de Grau Mitjà?

El procediment de l’avaluació extraordinària de setembre s’adequarà a les mesures que s'estableixin per les autoritats sanitàries. Està previst que es realitzin durant la primera setmana de setembre.

25. Voldria saber si les hores de taller que s’han perdut a causa del Covid-19 aquest any, es podran recuperar?

La nostra intenció és incorporar totes les competències i continguts que no s’han pogut acabar de desenvolupar aquest curs al proper, per l’alumnat que faci segon. Estudiarem la millor fórmula per fer-ho possible, mitjançant workshops, monogràfics, etc.

26. A la Fase 1, es podrà anar a Llotja a recollir el material que tenim allà?

En quan la normativa ens ho permeti, establirem un protocol per a que, en unes dates i hores concretes, pugueu venir a recollir el material. En principi, no està previst que l’alumnat pugui accedir a l’escola abans de la fase 2.

27. Hi ha horari a escollir per anar de matí o de tarda en els graus superiors?

Els horaris estan definits a les fitxes informatives de cadascun dels cicles, però no es pot triar, cada s’imparteix només en un torn: matí o tarda.
Et deixo enllaç perquè vegis el Torn i la Seu de cada Cicle:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2190/0/Oferta-educativa

28. Si has cursat un CFG Mitjà a Llotja, tens preferència per entrar al superior?

Amb un cicle mitjà s’ha de fer les proves per poder accedir a un cicle superior d’arts plàstiques i disseny. Un cop superades les proves, s’ha de fer preinscripció per assignació de plaça. Les llistes són baremades pel Departament d’Educació.

29. Quan surts del Batxillerat, que és més recomanable, fer un Grau Mitjà o accedir directament al Superior?

Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior sería l’itinerari més lògic, excepte si tens molt interès en aprofundir en una tècnica concreta.

30. Quan i com seran les recuperacions al Setembre?

El procediment de l’avaluació extraordinària de setembre s’adequarà a les mesures que s'estableixin per les autoritats sanitàries. Està previst que es realitzin durant la primera setmana de setembre.

31. En relació amb el Projecte Final. He demanat la baixa per la impossibilitat d’anar al Taller. Quan m’hauria de tornar a matricular del Projecte Final per curs 2020-2021?

Al Setembre

32. Per passar d’un CFG Mitjà a un CFG Superior s'ha de fer una prova d'accés?

Sí, s’ha de fer una prova comuna i una d’específica. Aquestes proves estan explicades molt bé a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Hi ha tota la informació que necessiteu amb exemples de les proves.

Informació del procés a la web Llotja: http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

33. Si faig un CFG Mitjà d’una família que no és artística, després puc accedir a un CFG Superior?

Sí, després d’haver superat la Prova d’Accés, tant la part comuna com específica per l’accés a cicles superiors d’arts plàstiques i disseny.

34. La preinscripció s'ha de fer en el Centre de primera opció?

El procés és telemàtic.
El detall del procés a la web Llotja - apartat preinscripció:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

35. Amb el batxillerat artístic, per accedir als Cicles Formatius, teniu en compte les matèries específiques o la mitjana de tot el batxillerat?

El barem ho determina el Departament d’Educació: Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés.

36. És possible matricular-se només a la meitat d’assignatures i partir el curs a la meitat?

És possible, però la matricula íntegra del curs serà prioritària a la matrícula parcial.
Una vegada acabada la matrícula oficial i només en el cas de vacants, es podrà demanar al Director del centre, mitjançant sol·licitud prèvia motivada i justificada documentalment. Depenen de la resolució es podrà procedir o no a la matrícula parcial. El preu serà en funció de les matèries matriculades.

37. Tenen borsa de treball per l'alumnat que ha finalitzat els estudis? O hi ha alguns alumnes que es queden a treballar on han fet les pràctiques?

Els alumnes tenen borsa de treball (en totes les especialitats?)i el percentatge d’inserció laboral dels nostres alumnes en la fase de pràctiques és molt elevat.

38. Si encara no sé si he aprovat batxillerat, puc inscriure’m igual?

Per suposat! Ho has de fer. Aquesta preinscripció és condicional als teus resultats a les notes finals de Batxillerat.
Si no estàs segur d’aprovar el batxillerat i si tens 19 anys també pots fer la inscripció a les proves d’accés.
A la matrícula s’ha de certificar amb el títol o resguard de pagament del títol, el requisit de titulació demanat.

39. Quines diferències existeixen entre “Modelisme i Maquetisme” i “Modelisme Industrial”?

Modelisme i maquetisme: Aquests estudis capaciten per interpretar esquemes i croquis, elaborar models i maquetes i determinar les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i reproduir-los en sèrie.
Modelisme industrial: Aquests estudis capaciten per elaborar models com a proposta referencial de disseny d’un projecte o una idea, determinar les propietats formals dels objectes i verificar-ne la viabilitat.

40. He cursat el primer any d’un Grau Mitjà, i ara vull canviar de grau. A l’hora de la inscripció quina nota es té en compte, la de la ESO o la d’aquest primer curs?

Inscripció a les proves a les proves no s’ha de fer per què entenem ja estan superades.
Però sí s’ha de fer preinscripció als nous estudis. La baremació la determina el Departament d’Educació seguint aquests criteris:
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés. El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

41. Per cursar la matrícula de 1er de CFGS d'Il·lustració, primer he de fer la preinscripció. Quan he de cursar la matrícula...?

Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
Matrícula: 1 a 7 de setembre
* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

La matrícula es formalitzarà només en el cas de plaça assignada a la preinscripció o accés a les vacants posteriors.

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

42. Si tinc un CFGS en fabricació mecànica de motlles he de fer la prova d’accés igualment si vull entrar a un grau superior de “Modelisme i Maquetisme”?

Hi ha unes Equivalències a efectes d'accés als cicles entre famílies d'arts plàstiques i disseny, i formació professional (exclusivament a efectes de no realitzar la prova específica). Es poden consultar amb detall a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/equivalencies/equivalencies-families-apd-fp/

 

PROVES D’ACCÉS

43. On i quan es fan les Proves D’Accés?

Proves d’Accés per a CFG Mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Proves d’Accés per a CFG Superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Informació del procés:
http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

44. En que consisteixen les proves d’accés? En que consisteix i quins apartats tenen les proves específiques?

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat en relació als cicles superiors; o la ESO en el cas dels cicles mitjans.  La part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.
Més informació a:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/2195/Proves-d'accés-2020-cicles-formatius-de-grau-mitjà-i-superior-d'arts-plàstiques-i-disseny

45. Estic fent un curs preparatori per la prova d'accés, i d'optatives vaig triar biologia i ciències de la terra, perquè encara no tenia clar si fer assessoria d'imatge o interiorisme, em serveixen per poder aquest any apuntar-me a cicle de disseny d'interiors?

Queden exemptes de la part comuna les persones que han superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.
La part específica de les proves està enfocada en matèries de modalitat d’arts.

46. Si tinc la ESO quines proves hauria de fer per accedir a un CFG Mitjà?

Hauries de presentar-te a la part Específica de les Proves d’Accés de Grau Mitjà.

47. Per la part específica de la prova d’accés, hi ha qualque tipus de suport en cas de dislèxia?

Sí, s’estableix una atenció més individualitzada i més temps pel desenvolupament de la prova.
Perquè això succeeixi, la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport" i és imprescindible presentar tota la documentació mèdica en el procés d’inscripció a les proves a l’adreça: 
gestioproves.educacio@gencat.cat.

48. Els resultats de les proves d’accés serveixen per un altre centre?

Sí, la prova es pot fer en un centre diferent del que vulguis posar com a primera opció a la preinscripció.

49. Si he escollit la matèria matemàtiques per fer la prova comuna per error i volia fer història com ho puc rectificar? 

Les modificacions les hauràs d’al·legar al període de reclamacions de les llistes provisionals d’admesos i exclosos, via email al centre.

50. La part específica de la prova d'accés serà presencial? ¿Com m'informaran del lloc i procediment?

Serà presencial. Tota aquesta informació s’anirà actualitzant al web del Departament d’Educació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces

51. Impartiu cursos de preparació per les proves d’accés a Grau Superior?

No

52. Tinc el Batxillerat artístic, puc fer la prova d’accés malgrat per pujar la mitjana?

Legalment no està permès.

53. Si faig la part específica de les proves d’accés, s’ha de pagar algun import?

No, és gratuïta. Només s’ha de pagar la inscripció a la part comuna.

54. A les proves d’accés, hem d’aclarir les necessitats específiques en la sol·licitud d'inscripció d’un alumne amb Asperger?

Imprescindible i importantíssim fer-ho dintre del termini. Heu de presentar tota aquesta documentació a l’adreça:  gestioproves.educacio@gencat.cat. D’aquesta manera, el Departament estudiarà el cas particular i atorgarà les mesures necessàries per l’alumne el dia de la prova.

55. Vaig examinar-me fa dos anys la prova d’accés al CFG Superior. Amb aquesta prova podria accedir al Grau Superior de PIDOD, o tindria de tornar a fer la prova específica altra vegada?

Aquesta prova encara hi tindria validesa. No caldria que tornessis a examinar-te.


+ Info.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/artistics/preguntes-frequents/apd/

https://www.youtube.com/watch?v=yYDQwrXKSAs