Matr铆cula de m貌duls solts per a l'alumnat sense requisits

MATRÍCULA DE MÒDULS SOLTS PER A L'ALUMNAT SENSE REQUISITS 2020-21


Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs.

Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos.

Els cicles que poden demanar-se són aquells amb vacants:
- Cicles mitjans: Forja Artística / Reproduccions artístiques en Fusta
- Cicles superiors: Gravat / Enquadernació / Joieria / Esmalts / Estampació / Tècniques Escultòriques / Arts aplicades al Mur / Modelisme Industrial / Aparadorisme / Ceràmica

Instruccions:

La sol.licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent.
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol.licitud.

Dates de presentació de sol.licitud: 3 de novembre.

Sol·licitud d’autorització per poder cursar parcialment cicles formatius d’arts plàstiques i disseny sense requisits acadèmics d’accés - A275