Encuadernación Artística (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

Este ciclo tiene como finalidad el formar profesionales cualificados capaces de asumir las técnicas y la tecnología más avanzada y dar así respuesta a la demanda actual de las artes graficas y de las influencias estético-artísticas de vanguardia.

Se estudian todas las técnicas tradicionales de la encuadernación, así como otras técnicas alternativas en  materiales y conceptos, poniendo el acento en la innovación técnica y el proceso creativo.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb gravat i tècniques d'estampació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui enquadernació o sigui gravat.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulación
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Encuadernación Artística

Familia profesional:
Artes Aplicadas al Libro

Nivel:
Grado Superior

Asignaturas:

Historia del libro

90 horas

Expresión gráfica: encuadernación

210 horas

Materiales y técnicas: encuadernación

210 horas

Proyectos de encuadernación

210 horas

Taller de reproducciones e impresiones industriales

105 horas

Taller de encuadernación

735 horas

Formación y orientación laboral

60 horas

Formación práctica en empresas, estudios o talleres

90 horas

Proyecto final

90 horas

Sede
Sant Andreu

Horario
Tarde

Código
5352

Actividad de encuadernación artística, realizada como artista autónomo o asociado en empresas:

  • Encuadernación artística de creación

  • Bibliofilia

  • Conservación y restauración del patrimonio artístico

  • Edición grafica y promoción

  • Formación y asesoramiento vinculado a la encuadernación

  • Artes plásticas

Con el titulo de Ciclo de Grado Superior puedes acceder a los estudios universitarios de:
- Arquitectura técnica
- Diplomatura de Magisterio
- Estudios superiores de artes plásticas y diseño con titulación equivalente a Diplomatura (Moda, Producto, Interiores, Gráfico)
- Licenciatura en Bellas artes
- Licenciatura en Historia
- Licenciatura en Historia del Arte
- Ingeniería técnica en Diseño industrial
- Conservación y restauración de bienes culturales (especialidades: Documento gráfico, Escultura, Arqueología, Pintura)