Llotja "oberta"

Es tracta d'una oferta formativa que possibilita cursar mòduls oficials dels cicles formatius solts i sense disposar de la prova d’accés.

Va adreçada a aquelles persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements. I també a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

La qualificació obtinguda es conservarà durant dos any, per tal d'incorporar-se a l'expedient de l'alumnat una vegada obtinguts els requisits oficials d'accés.

L'oferta de mòduls pot variar cada curs i es fa pública una vegada finalitzat el periode de matrícula, durant el mes de setembre.