'Del fet d'explicar a narrar. Allò propi i allò comú', a càrrec de Jaime Serra