C貌mic (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Còmic pertany a la família professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

A Catalunya hi ha una llarga tradició d’il·lustradors i dibuixants d’humor de la que en som hereus.

L’objectiu d’aquests estudis és dotar a l’alumne d’una formació acadèmica i professionalitzadora, introduint-lo dins les diverses branques i gèneres del còmic i potenciant la seva creativitat dins del món de la narració gràfica a través de mitjans i tècnics varis.

Tanmateix introduir-lo al món històric i actual del Còmic i exercitar i dominar l’eina del dibuix com element imprescindible.

Contextualitzar l’obra gràfica dins d’un un mercat editorial, desenvolupar la creació gràfica i literària en guionatge, entenent el còmic com el cinema dibuixat.

Titulación
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic (LOE)

Familia profesional:
Comunicación gráfica y audiovisual

Nivel:
Grado Superior

Asignaturas:

Fundamentos de la representación y la expresión visual

 

Teoría de la imagen

 

Medios informáticos

 

Fotografía

 

Técnicas de expresión gráfica

 

Representación espacial aplicada

 

Dibujo aplicado al cómic

 

Historia del cómic

 

Proyectos de cómic

 

Producción gráfica industrial

 

Guión y estructura narrativa

 

Bloque curricular centro

 

Formación y orientación laboral

 

Formación práctica en empresas, estudios o talleres

 

Proyecto integrado

 

Sede
Sant Andreu

Horario
Mañana