Proyecto de grabado

  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image

Professor/a: Anna Comellas   (anna@annacomellas.com)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Aquest monogràfic té com objectiu principal donar eines als alumnes, tant tècniques com conceptuals, per tal de desenvolupar un projecte propi d’edició en les tècniques del gravat calcogràfic i la xilografia.

Es busca el coneixement pràctic de la realització d’un projecte en gravat, no només des d’un punt de vista tècnic, si no també de concepció i investigació. En els curs s’estudiaran elements pràctics de les tècniques tradicionals així com els recursos que les noves tecnologies ens ofereixen.

(www.artsllibre.org)

Destinataris: Persones que volen desenvolupar un projecte amb gravat calcogràfic i xilografia

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 05/03/2018 AL 18/05/2018

Total hores: 100h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dilluns de 15:30h a 20:30h

Divendres de 15:30h a 20:30h


Màxim nº d’alumnes: 4

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  IV2/IV3 Taller de litografia i gravat

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(*) Aquest curs té una despesa de 80.00 € per alumne matriculat en concepte de material propi de l'especialitat.

(Material del taller excepte matrius i paper)


Professora: Anna Comellas

Doctora en Belles Arts, dóna des de 1986 cursos regulars de litografia al Conservatori de les Arts del Llibre, Llotja, i també conferències i tallers a universitats i escoles, nacionals i internacionals.
Ha estudiat a diferents tallers, destacant el de “Niklaus Haussman” a Suïssa i el “Tamarind Institute” als Estats Units.
Paral·lelament ha realitzat exposicions a Espanya i a l’estranger (Alemanya, Suïssa, Japó...)

- Accés a la Web annacomellas-