Encuadernación artística

  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image

Professor/a: Maria Lucas   (mlucas2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

El monogràfic d`enquadernació està pensat per a creadors, que, sense coneixements de la tècnica, vulguin
desenvolupar un projecte a partir d`una idea inicial.

En el taller se ensenyarà als alumnes les tècniques necessàries per desenvolupar el seu projecte concret i a partir de aquest coneixement bàsic, poder desenvolupar la seva proposta.

Aquesta proposta inicial, tindrà com la seva culminació en unes obres molt individualitzades , ja que la atenció cap als alumnes es personalitzada.

(www.artsllibre.org)

Destinataris: Quansevol persona interessada, preferentment alumnes de belles arts, disenyadors gràfics, fotógrafs, estudiants d`arts....etc

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 06/03/2018 AL 23/05/2018

Total hores: 105h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dimarts de 15h a 20h

Dimecres de 15h a 20h


Màxim nº d’alumnes: 5

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  NAV IV AULA 6 TALLER ENQUADERNACIÓ

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(*) Aquest curs té una despesa de 90.00 € per alumne matriculat en concepte de material propi de l'especialitat.

(aquest monografic te un cost de material de 90 euros que es per material fungible : coles, fils , capçades, pelicula de daurat i manteniment de maquinaria)


Professora Maria Lucas

Llicenciada en Belles Arts, (Escultura)
Graduada Arts Plàstiques (Joieria) Massana
Graduada Arts Plàstiques ( Enquadernació) Llotja
Imparteix des de 1995 cursos regulars d’enquadernació en el “Conservatori de les Arts del Llibre”, Llotja, i també conferencies i tallers en universitats i escoles, nacionals i internacionals.
Paral·lelament ha realitzat exposicions a Espanya i l’estranger (França, Japó...)
Té taller propi d’enquadernació on realitza diferents treballs sobre el llibre d’artista, enquadernacions d’autor, etc.