Experiencies creatives al entorn del llibre

  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image

Professor/a: Maria Lucas   (mlucas2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Es tracta de utilitzar les eines creatives de cada disciplina de la que procedeixen els alumne  per tal de aplicarle sobre l´objecte llibre. Tot desenvolupant les posibilitats que dona aquest soport.

(www.artsllibre.org)

Destinataris: Artistes i professionals del Llibre que vulguin experimentar amb diversos llenguatges al entorn del llibre.

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 15/01/2019 AL 15/05/2019

Total hores: 160h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dimarts de 15h a 21h

Dimecres de 15h a 21h


Màxim nº d’alumnes: 6

Mínim nº d’alumnes: 3

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  NAV IV AULA 6 TALLER ENQUADERNACIÓ


Procés per a la matricula on-line  
1.    Omplir les dades de la sol·licitud de matrícula online.
2.    Imprimir la sol·licitud amb les cartes de pagament.
3.    Concertar una entrevista per correu electrònic amb el professor del monogràfic, per l'acceptació en el curs. Per formalitzar la matricula, la sol.licitud ha d'estar signada pel professorat que confirma l'acceptació.
4.    Efectuar el pagament del curs monogràfic mitjançant la carta de pagament que es genera en la mateixa sol·licitud de matrícula.
5.    Lliurar la sol·licitud amb la documentació que es demana a la secretaria de l'Escola c / Ciutat de Balaguer, 17 de dilluns a divendres de 11:00 a 13:00 hores . Dimarts de 16:00 a 18:00 hores

*Molt important: No es considerarà formalitzada la matricula fins que l'alumnat no hagi lliurat tota la documentació presencialment a secretaria del centre.
 
Termini per portar la documentació a secretaria del centre: del 8 de gener al 11 de gener del 2019

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(*) Aquest curs té una despesa de 90.00 € per alumne matriculat en concepte de material propi de l'especialitat.

(Aquest monogràfic te un cost de material de 90 euros que es per material fungible: coles, fils, capçades,pel.licula daurat i manteniment de taller.)