Mar Coll
Coordinació de Batxillerat 
 
Sant Andreu: 
Dimarts de 13.30h a 14.30h

La modalitat d'arts s'adreça, en principi, a persones interessades en els fenòmens artístics, tot i que cada cop més, els ensenyaments artístics s'assenyalen com a fonamentals per a l'educació integral de les persones. Cal dir també que el plantejament explorador, pràctic i manual de les arts, permet a un 45% de la població estudiantil trobar les eines adequades per assolir amb èxit els aprenentatges, enfront del 15% que assimila amb facilitat la informació transmesa oralment de manera exclusiva, com en els aprenentatges tradicionals.

Cursar un batxillerat artístic en una escola d'art implica aprofundir, de la mà d'especialistes i en un entorn preparat a tal efecte, en els aspectes formadors de l'art. Entenent que la funció de l'art és en primer terme, adquirir coneixement.

A Llotja disposem d'unes instal·lacions que ens permeten treballar en equilibri en un entorn carismàtic, per articular uns ensenyaments amb voluntat d'aconseguir una consciència plena en l'alumnat. Els dos anys de batxillerat són un pont cap a altres ensenyaments, fet que no impedeix que sigui una oportunitat inestimable per a continuar formant persones, com a ciutadans crítics i responsables i potenciar habilitats que els permetrà ser més coneixedors del món que els envolta i, a la vegada, establir-hi millors relacions. Treballem les capacitats innates, explorem junts les seves potencialitats, desenvolupem la creativitat, l'expressivitat, les capacitats sensorials... i tot allò que és previsible en els ensenyaments artístics, però també la disciplina, el rigor i el mètode, la capacitat d'anàlisi, la motivació i la consciència social, que també hi són inherents.

Entenem el batxillerat com un espai on l'alumnat es disposa a l'aventura del coneixement i posem les eines de què som coneixedors al seu abast per aconseguir un major èxit acadèmic. En els ensenyaments artístics, igual que en l'àmbit científic, l'alumnat ha d'aprendre a observar i, paral·lelament al mètode científic, la metodologia del projecte, estructura el procés que ha de permetre donar resposta a una pregunta inicial. És per això que centrem les matèries específiques en aprofundir en aquesta metodologia, per tal que l'estudiant aprengui més enllà de realitzar una manufactura a partir d'un material i una tècnica, a desenvolupar un procés creatiu que el pugui conduir cap a una producció artística, però també cap al coneixement en altres matèries.

Ens esforcem per dotar de sentit els ensenyaments que impartim, i ho fem amb metodologies actives, acompanyant l'estudiant des d'una acció tutorial que implica tot el professorat. L'èxit més gran és un alumne que creix de manera integrada com a persona.

 

Estructura 1r curs

 

 Matèries comunes

Hores/set.

 Llengua Catalana i Literatura

2

 Llengua Castellana i Literatura

2

 Llengua Estrangera – Anglès

3

 Educació Física

2

 Ciències per al Món Contemporani

2

 Filosofia

2

 Tutoria

1

 Matèria comuna d’opció

Hores/set.

 Fonaments de les arts I

4

 Matèries de modalitat

Hores/set.

 Cultura audiovisual I

2

 Dibuix artístic I

4

 Matèries específiques de centre

Hores/set.

 Dibuix lineal

2

 Processos creatius

4

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Codi
BATXLOE1000

 

Treball de Recerca. És un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat. Es desenvolupa al llarg dels dos cursos, amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.

A partir dels Decrets 142/2008 i 150/2017. D’acord amb la normativa present, els alumnes que finalitzin segon de batxillerat el juny del 2020 mantenen les condicions del curs 2018-2019 pel que fa a l'obtenció del títol, el qual s'obté amb la superació de totes les matèries cursades.

(Decret 102/2010, de 3 d’agost, d'autonomia dels centres educatius)

El Batxillerat Art铆stic a Llotja (Betev茅)

EEES

Dise帽o
Gr谩fico

EEES

Dise帽o
de interiores

EEES

Dise帽o
de moda

EEES

Dise帽o
de producto