Horari de Secretaria :

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

En període de matriculació al juliol: de 9 a 13h.

El lliurament de números serà limitat. En funció de l'afluència es podran treure abans de les 13h.

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE A LA SEU DE SANT GERVASI (CIUTAT DE BALAGUER) 

 

SEU DE SANT ANDREU (atenció de la Secretària a alumnat i professorat)

Dilluns: de 16 a 18 hores

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) - ALUMNAT DEL CENTRE

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS:

- Omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades a la 1a pàgina del mateix.
- El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ 

L'alumnat del centre pendent de matricula al setembre haurà de formalitzar-la abans del començament de les classes.

En cas de recuperacions l'alumnat podrà fer la matrícula a partir del dia 10 de setembre. Per evitar cues es recomanable seguir la següent distribució:

- Cicles Mitjans: 10 de setembre.

- Cicles Superiors: 12 i 13 de setembre.


Calendari de Matriculació (juliol)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Convocatòria ordinària i extraòrdinaria amb plaça assignada)1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC

2 - CICLES MITJANS

3 - CICLES SUPERIORS

 

INSTRUCCIONS:

1. - Omplir la matrícula de manera online.

2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix.
El programa per imprimir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/

3. - Presentar la documentació en l'horari de secretaria.

4. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés.

També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria).
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.

5. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent.

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - MATRICULA ONLINE  - ALUMNES NOU ACCÉS

*Documentació impresa que es lliura a secretaria un cop l'alumnat formalitza la matricula en PDF: Instruccions book / Llistat - material

2 - CICLES MITJANS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS

3 - CICLES SUPERIORS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS  

 

MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Convocatòria extraordinària)


Els aspirants que compleixen els requisits acadèmics (amb aportació de la documentació justificativa) poden fer una sol.licitud presencialment al centre, indicant per ordre de preferència els cicles que els interessin. En cas de vacant l'escola contactarà amb l'aspirant per formalitzar la matrícula.

 


AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 19'

 

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2018-2019)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent (3 fulls) i lliurar-lo a la secretaria del centre (Seu Sant Gervasi) amb la documentació sol·licitada abans del dia 25 octubre 2018

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament