Matr铆cula curs (2020-2021)

Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (22 de juny al 3 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (22 de juny al 3 de juliol)

3 - CICLES SUPERIORS (22 de juny al 3 de juliol)

*Cicles - Seu Sant Gervasi: a partir del 30 de juny

*El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Normativa

Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DE NOU ACCÉS


INSTRUCCIONS

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i omplir els 2 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online: el pagament es online - autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en casos excepcionals es podrà fer ús de la página per fer-ho presencialment al centre amb cita prèvia. Només s'ha de triar un mode de pagament.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta).

Les cites prèvies comencen el dia 9 de juliol i s'activaran el dia abans per reservar. L'activació serà progressiva per donar servei a incidències excepcionals que es puguin produir.

La cita prèvia es demana a través d'aquest enllaç

Atenció: instruccions a seguir

- El resguard de pagament - s'ha d'incloure obligatòriament a la documentació a adjuntar. En cas de no fer-ho, la matrícula no tindrà validesa.

*Qualsevol matrícula que no correspongui a places assignades per preinscripció serà automàticament anul·lada.

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - Alumnat nou al centre amb assignació de plaça per preinscripció

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació

Material i bibliografia - 1r de Batxillerat - curs 2020-21

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DEL CENTRE i sense recuperacions a setembre

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS

- Abans de fer la matrícula, l'alumnat ha de saber obligatòriament les notes finals i sota la seva responsabilitat, que està en disponibilitat de poder fer-la al juny, segons instruccions. En el cas que es detecti que no és així, serà anul·lada per secretaria.

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i ordre dels 3 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Pagament i 3. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online (a l'enllaç - Pagament - es donen les instruccions). Només s'ha de triar un mode de pagament. El mode autoservei, invalida el full del PDF de matrícula - Pagament presencial.

Només en els casos que el pagament no sigui igual al marcat per curs sencer en Cicles Superiors, s'haurà de consultar a secretaria - via email, i fer el pagament presencialment al centre, amb cita prèvia (apartat del formulari de matrícula: pagament presencial al centre) utilitzant el full de pagament presencial inclós al PDF de matrícula.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta). 

Les cites prèvies són distribuïdes per dies i estudis per evitar col·lapses innecessaris i s'activaran progressivament per donar servei a incidències excepcionals que es puguin produir:

25 de juny (batxillerat) / 26 de juny (cicles mitjans) / 29 de juny (cicles superiors: gràfic) / 30 de juny (cicles superiors: gràfic) / 1 de juliol (altres cicles de Sant Andreu) / 2 de juliol (cicles de Sant Gervasi) / 3 de juliol (tots els cicles)

La cita prèvia del dia 1, 2 i 3 de juliol (1 de juliol - Altres cicles Sant Andreu / 2 de juliol - Cicles Sant Gervasi / 3 de juliol - tots els estudis) es demana a través d'aquest enllaç

Atenció: instruccions a seguir

- El full de pagament juntament amb el resguard de pagament - s'ha d'incloure obligatòriament a la documentació a adjuntar. En cas de no fer-ho, la matrícula no tindrà validesa.

*En cas de recuperacions l'alumnat haurà de fer la matrícula al setembre posteriorment a les recuperacions i avaluacions (dates pendents).

1 - Batxillerat artístic - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)

2 - Cicles Mitjans - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)

3 - Cicles Superiors - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)