Órganos de gestión

Equip de Direcció

 

Director: Magí Franquesa Albareda

Cap d'Estudis Seu Sant Gervasi: Rafael Alcayde Egea

Coordinadora Acadèmica (EEES) : Montserrat Noguera Muntadas


Cap d'Estudis Seu Sant Andreu: Arcadi García Oms ( tardes)


Cap d’Estudis Seu Sant Andreu: Teresa Ruiz Pombo (matins)

Secretària Administrativa: Lluïsa Díaz Alvarez

Administrador: Abel Colomar Lloret 

Consell de Direcció:

Relacions Públiques i Institucionals de Llotja: María José Vidal Devesa

Assessor tècnic de direcció: Albert Vall Martínez.

Coordinador comissió NOFC: Francisco Aguilar Domenjó.

Coordinador psicopedagògic CFGM: Juan Carlos Lozano López.

Responsable Jornades Art i Disseny i de cursos de formació del professorat: Maria Teresa Roca i Peicasat.

 

Mobilitat internacional:

Teresa Ruiz Pombo

Antonio Martin Barrera Reyes, adjunt a la Seu de Sant Andreu

Francesc Sánchez Muñoz, suport a la Seu de Sant Gervasi
 
 

Coordinadors de pràctiques (FCT):

Xavier Fernández Castaño, Seu de Sant Andreu.

Francesc Sánchez Muñoz, Seu de Sant Gervasi

 

Gestió Cultural i Comunicació.

Florenci Jové Mata: Coordinador de Gestió Cultural a Sant Andreu. Responsable de comunicació i màrqueting dels Cicles Formatius de Llotja. Seguiment del mail:  gestiocultura@llotja.cat. (Exposicions a la Nau U).

Jordi Cervelló Simó: Responsable de la gestió visites d’escoles a la Seu de Sant Andreu. Promoció dels Cicles de Sant Andreu. Jornada de portes obertes i Saló de l’Ensenyament.

Lourdes Perlas Zurita: Responsable de Gestió Cultural a la Seu de Sant Gervasi, ( Exposicions Espai Blanc). Promoció i dinamització dels Cicles de Sant Gervasi.

Andrés Salguero Martinez: Coordinador de comunicació de l’ESDAP Catalunya, campus Llotja. Responsable dels EESS de disseny.

Elina Norandi de Armas: Coordinadora de les biblioteques de les Seus. Responsable de xarxes.

 

Coordinació Informàtica:

Marga Martin Tejedor.

 

Coordinació Riscos Laborals:

Pere Pich Rossell

 

Consell Escolar:

Director:  Magí Franquesa Albareda

Cap d’Estudis:  Rafael Alcayde Egea

Cap d’Estudis:  Arcadi García Oms

Secretària: Lluïsa Díaz Álvarez

 

Professors designats pel Claustre:
Francesc Aguilar Domenjó
Judith Gabriel Giné
Margarita Martin Tejedor
Carlos Manuel Martínez Brotons
Mª Teresa Roca i Peicasat
Albert Vall Martínez

 

Representants dels alumnes:
Clara Garra Sabaté
Clara Santolaria Guimerà
Clara Vallejo Barnosell
Federico Ruíz Esteve
Joan Urgell Farran Prat
Laia Guillén Carulla

 

Representant del PAS:
Armando Eduardo Verdés Schenone

 

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
Representant Municipal
Gabriel Barbeta Buscató

Organigrama (PDF)