Órganos de gestión

Equip de Direcció

 

Director: Magí Franquesa Albareda.

Cap d'Estudis Seu Sant Gervasi: Rafael Alcayde Egea.

Cap d'Estudis Seu Sant Andreu: Arcadi García Oms  (tarda).

Cap d’Estudis Seu Sant Andreu: Teresa Ruiz Pombo  (mati).

Secretària Administrativa: Lluïsa Díaz Alvarez.

Administrador: Abel Colomar Lloret.

Acció Cultural i Comunicació : Vicente Casas Parra. 

Consell de Direcció:

Relacions Públiques i Institucionals de Llotja: María José Vidal Devesa.

Assessora tècnica de direcció i del pla de convivència: Glória Cot Reig

Coordinador comissió  revisió PEC / NOFC: Francisco Aguilar Domenjó.

Responsable “Jornada Bones Pràctiques APD”,  Maria Teresa Roca i Peicasat.

 

Mobilitat internacional:

Antonio Martin Barrera Reyes: Coordinador dels Cicles Llotja, (Sant Gervasi i Sant Andreu).

Jordi Guillemí Basté: Coordinador ESDAP  Catalunya , campus Llotja. 
 
 

Coordinadors de pràctiques (FCT):

Xavier Fernández Castaño, Seu de Sant Andreu.

Francesc Sánchez Muñoz, Seu de Sant Gervasi.

 

Andrés Salguero Martinez: Coordinador de comunicació de l’ESDAP Catalunya, campus Llotja.

Montserrat Vallmitjana Altimís: Coordinadora de les biblioteques.

 

Coordinació Informàtica:

Marga Martin Tejedor.

 

Coordinació Riscos Laborals:

Pere Pich Rossell.

 

Consell Escolar:

Director:  Magí Franquesa Albareda.

Cap d’Estudis:  Rafael Alcayde Egea.

Cap d’Estudis:  Arcadi García Oms.

Secretària: Lluïsa Díaz Álvarez.

 

Professors designats pel Claustre:
Francesc Aguilar Domenjó.
Lídia Sevilla Blanc.
Margarita Martin Tejedor.
Carlos Manuel Martínez Brotons.
Mª Teresa Roca i Peicasat.
Albert Vall Martínez.

 

Representants dels alumnes:
Clara Garra Sabaté.
Clara Santolaria Guimerà.
Clara Vallejo Barnosell.
Federico Ruíz Esteve.
Joan Urgell Farran Prat.
Laia Guillén Carulla.

 

Representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS) :

Armando Eduardo Verdés Schenone
 

Representant Municipal:

Gabriel Barbeta Buscató

 

Òrgans de gestió 18/19 (pdf)