Monogr谩ficos 2017-18

Els Monogràfics és un àmbit de l'àmplia oferta educativa que ofereix l'Escola Llotja.

Tradicionalment ha estat adreçada a les persones que no poden assistir als cursos reglats, però que volen formar-se en les diferents disciplines artístiques. S'amplia també a tots aquells professionals de l'educació de l'art i de diferents camps tècnics que vulguin complementar la seva formació en cursos especialitzats.

Cursos monogràfics a les escoles d'art del Departament d'Ensenyament: 255,80 euros per curs. (DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)

Exempcions i bonificacions generals
Les bonificacions i exempcions generals que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:

Bonificació del 50 % de l’import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament de la taxa:
per als membres de família nombrosa de categoria especial
per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%
A més d'aquestes bonificacions i exempcions generals hi ha taxes i preus públics relatius a serveis i ensenyaments del Departament que comporten bonificacions o exempcions addicionals descrites en la informació corresponent.

 

CURS 2017-2018 (2on. semestre)


Impartits a la seu de Sant Andreu: c/ Pare Manyanet, 40; telèfon 93 408 67 89

Termini per portar la documentació a secretaria del centre: 26 de febrer