SWAB!!!

Caputxeta

Alexandra Martí Martinez

L’obra Caputxeta vol representar els perills actuals als que s’enfronten els infants, que no només tenen un futur incert davant dels últims esdeveniments socials i econòmics, sinó que a més, s’hauran d’enfrontar a una crisis ecològica.

Avui en dia a les ciutats la principal font de contaminació atmosfèrica prové de les emissions del trànsit.

Millorar la qualitat de l’aire exigeix un canvi de model de mobilitat.

L’obra vol recordar a l’espectador el fet que no només està posant en joc el seu futur, sinó també el de les generacions futures.