Editorials de moda

Editorials de moda
Exposició a l'Espai Blanc de Llotja seu Ciutat de Balaguer

Inauguració:  15 de maig a les  18.30

Del 15 al 29 de maig de 2012

Projecte de col·laboració entre l’ Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella i l’Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja.

Els alumnes treballen en grups multidisciplinaris per a portar a terme tot el procés de treball des de la concepció  de les propostes de temes a desenvolupar,  la planificació, la recerca  i l’execució material de totes les fases del projecte  fins arribar a  la solució més adequada en cada cas.

Com a  procés d’aprenentatge, prioritzem la capacitat de treball en equip dels alumnes,  la explicació i defensa de les pròpies propostes, així com la valoració i d’acceptació de les idees  proposades pels altres.

Alumnes participants de
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària (Llotja)
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (Serra i Abella)
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Gràfica Publicitària (Serra i Abella)

Coordinadors
Disseny gràfic: Mònica Molins i Joan Morales
Fotografia: Joan Martínez Urrios i Núria Martínez
Estilisme d’indumentària: María Jesús Prado

De dilluns a divendres de 10.00 a 20.00