FORA DE PLA

Exposició de fi de curs del Departament d'Esmalts a la Bòbila d'Hospitalet. (PDF)

FORA DE PLA

Treballs tridimensionals.

Esteu tots convidats el dia 4 de juny a les 19h 30
 
Núria López-Ribalta, Coordinadora de Cicle i equip pedagògic. Dep. Esmalts, Llotja.

CC La Bòbila

93 480 71 82
www.labobila.cat
www.facebook.com/labobila
www.twitter.com/cclabobila