RECERQUES

RECERQUES

Treballs de 1r i 2n Curs de Joieria
Treballs singulars pel seu format i els materials utilitzats

Del 11 de febrer al 27 de març de 2014
Espai Blanc de Llotja seu Ciutat de Balaguer