Microfusió y fundició a partir d'impressió en 3D

  • Featured Slider Image

Professor/a: Benjamí Álvarez   (balvare2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Aquest curs monogràfic oferieix  a l’alumne la possibilitat realitzar treballs creatius amb tècniques  de microfusió i a la vegada dona una visió de  les possibilitats estètiques i expressives de la fundició en l’escultura, la joieria ,el disseny,...  així com dels mètodes de treball, els materials i l’aplicació de les tècniques actuals com son la fundició a partir  de petites peces impreses en 3D en  PLA o cera.

Destinataris: Joiers, Escultors, alumnes i llicenciats de Belles Arts, alumnes de disseny de producte….

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 20/01/2020 AL 21/05/2020

Total hores: 160h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dilluns de 15:00h a 20:00h

Dimarts de 17:00h a 19:00h

Dijous de 18:00h a 20:00h


Màxim nº d’alumnes: 6

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  Taller de fosa


Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(L'alumne disposarà d'eines i material d'ús comú a classe. Tant el material fungible, com el metall i el material dels motlles ho ha de pagar l'alumne en funció del material emprat per fer les seves peces.)