Career Opportunities

“Les arts escèniques i les arts de l’escultura són abans que res, arts de l’espai, de l’home i del temps. Aquestes similituds són l’A.D.N del nou cicle d’Escultura Aplicada a l’Espectacle. Aquest cicle formarà professionals amb coneixements en l’escultura efímera, muntatges i estructures escèniques, treballs amb 3D, modelat de prótesis, materials i tecnologia i dibuix tant tècnic com artístic... Tots aquests coneixements están enfocats a formar professionals que puguin treballar en l’àmbit del teatre, el cinema, l’opera i arts del carrer, com en les noves propostes experimentals artístiques on l’espai és el protagonista”