Difusió del disseny

- DIFUSIÓ DEL DISSENY

- Professor/a:  Maria Beltran i Sílvia Valls

- Seu on s’imparteix: Sant Gervasi

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut:

Aquesta optativa va adreçada a tots l’alumnat dels Estudis Superiors de Disseny en les seves quatre branques ( disseny gràfic, d’interiors, de moda i de producte) ja que es tracte de realitzar una difusió de disseny aplicat mitjançant arxius multimèdia ( foto, imatge digital, animació, vídeo, text i so) per presentar arxius creatius, descriptius i informatius que poden anar destinats a presentacions de pdf, portafolis, webs, blocs, xarxes socials, etc.

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

  1. Demostra criteri analític i sistemàtic per elaborar arguments i/o idees per realitzar presentacions multimèdia
  2. Coneix aspectes  estètiques, ètics, socials, culturals i tècnics impartits en la matèria
  3. Estableix relacions estètiques, ètiques, socials i culturals.
  4. Elabora discursos reflexius i els incorpora al fet de dissenyar.
  5. Planteja estratègies de recerca i innovació.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos: mínim.