Giuseppina da Marco

El dies 27 I 28 de setembre, la doctora Giuseppina da Marco, professora d’història de l’art  del’Accademia di Belle Arti de  Reggio Calabria ha impartit a la seu de St. Andreu unes conferències en les quals ha dut a terme una comparació entre els les construccions que es troben a l’arquitectura medieval catalana i els que hi ha  a les regions de la Calàbria, la Basilicata i la Campània, entre els quals hi ha moltes similituds, que sovint han passat desapercebudes al llarg de segles.

 Aquesta investigació s’orienta cap a la cerca dels elements de la tradició arquitectònica catalana, que, amb el transcurs del temps han servit d'inspiració a personalitats com la d’Antoni Gaudí, i actualment són una font de referències per al món  del disseny