COLBACAT a Llotja

El proper dijous 17 de novembre s'inaugurarà a la Nau U de la Seu de Sant Andreu/Sagrera de  LLOTJA, una exposició de membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT).

Aquesta exposició és un dels fruits de l'acord de col·laboració que han signat recentment l'Escola LLOTJA i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts.

Tal com explica la Junta de Govern de COLBACAT: “El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya, és una institució dedicada a la defensa dels interessos dels professionals que es dediquen a les arts visuals en totes les seves vessants."

"Una de les moltes funcions que té l’entitat és la de donar difusió al treball i a l’obra artística dels nostres col·legiats i col·legiades mitjançant convenis de col·laboració amb entitats i institucions tant públiques com privades."

Participen: Antonio Aguirre, Rosa M. Bessó Carreras, Roser Busquets, Albert Costa Martínez- Hidalgo, Alicia Gallego, Conxa Martínez Reig, Manuel Monte Aneas, Maite Pereny, Alfonso Pérez Blanco, Lídia Sevilla Blanch i Maite Soldevilla.