Alumnat de Llotja participa a l'exposició "Recrearte"

A partir del 7 de gener de 2017, alumnes de: primer curs de ceràmica, primer curs de tècniques escultòriques i escultura aplicada a l'espectacle, segon curs de tècniques escultòriques i segon curs d'escultura; participen a l'exposició: "Recrearte".