DINAMITZAR LA VEU I EL COS PER A SER UN BON SPEAKER!