Llibres i Material. Primer de Batxillerat curs 2020-2021

Llibres i Material. Segon de Batxillerat. Curs 2020-2021

La modalitat d'arts s'adreça, en principi, a persones interessades en els fenòmens artístics, tot i que cada cop més, els ensenyaments artístics s'assenyalen com a fonamentals per a l'educació integral de les persones. Cal dir també que el plantejament explorador, pràctic i manual de les arts, permet a un 45% de la població estudiantil trobar les eines adequades per assolir amb èxit els aprenentatges, enfront del 15% que assimila amb facilitat la informació transmesa oralment de manera exclusiva, com en els aprenentatges tradicionals.

Cursar un batxillerat artístic en una escola d'art implica aprofundir, de la mà d'especialistes i en un entorn preparat a tal efecte, en els aspectes formadors de l'art. Entenent que la funció de l'art és en primer terme, adquirir coneixement.

A Llotja disposem d'unes instal·lacions que ens permeten treballar en equilibri en un entorn carismàtic, per articular uns ensenyaments amb voluntat d'aconseguir una consciència plena en l'alumnat. Els dos anys de batxillerat són un pont cap a altres ensenyaments, fet que no impedeix que sigui una oportunitat inestimable per a continuar formant persones, com a ciutadans crítics i responsables i potenciar habilitats que els permetrà ser més coneixedors del món que els envolta i, a la vegada, establir-hi millors relacions. Treballem les innates, explorem junts les seves potencialitats, desenvolupem la creativitat, l'expressivitat, les capacitats sensorials... i tot allò que és previsible en els ensenyaments artístics, però també la disciplina, el rigor i el mètode, la capacitat d'anàlisi, la motivació i la consciència social, que també hi són inherents.

Entenem el batxillerat com un espai on l'alumnat es disposa a l'aventura del coneixement i posem les eines de què som coneixedors al seu abast per aconseguir un major èxit acadèmic. En els ensenyaments artístics, igual que en l'àmbit científic, l'alumnat ha d'aprendre a observar i, paral·lelament al mètode científic, la metodologia del projecte, estructura el procés que ha de permetre donar resposta a una pregunta inicial. És per això que centrem les matèries específiques en aprofundir en aquesta metodologia, per tal que l'estudiant aprengui més enllà de realitzar una manufactura a partir d'un material i una tècnica, a desenvolupar un procés creatiu que el pugui conduir cap a una producció artística, però també cap al coneixement en altres matèries.

Ens esforcem per dotar de sentit els ensenyaments que impartim, i ho fem amb metodologies actives, acompanyant l'estudiant des d'una acció tutorial que implica tot el professorat. L'èxit més gran és un alumne que creix de manera integrada com a persona.

 

Horari i Seu_
EASD Llotja Sant Andreu
De 8,30 a 15h
Tutories i Activitats Complementàries puntuals en horari de tarda.
Codi: BATXLOE1000

 

Estructura_

Matèries comunes

Primer curs Segon curs
Llengua Catalana i Literatura - 2 Llengua Catalana i Literatura - 2
Llengua Castellana i Literatura - 2 Llengua Castellana i Literatura - 2
Llengua Estrangera - 3 Llengua Estrangera - 3
Educació Física - 2 Història de la Filosofia - 3
Filosofia - 2 Història - 3
Treball de Recerca*

 

Matèries de modalitat**

Fonaments de les Arts - 4 Fonaments de les Arts - 4
Dibuix artístic - 4 Cultura Audiovisual - 4
Cultura Audiovisual - 2  
Processos creatius I - 6 Processos creatius II - 8

 

* Treball de Recerca. És un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat. Es desenvolupa al llarg dels dos cursos, amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.
** Els alumnes que vulguin presentar-se a les PAU podran triar les matèries de modalitat següents: cultura audiovisual, dibuix artístic i disseny.

  

El Batxillerat Art铆stic a Llotja (Betev茅)

C.F. GRADO SUPERIOR

Arts applied to the book

C.F. GRADO SUPERIOR

Artistic ceramics

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Arts applied to the wall

C.F. GRADO SUPERIOR

Interior design

C.F. GRADO SUPERIOR

Art Jewelry and Artistic Enamels

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Graphic and audiovisual communication

C.F. GRADO SUPERIOR

Artistic textiles and Arts applied to clothing

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Sculpture

C.F. GRADO SUPERIOR

Industrial design