Preinscripció i matricula curs (2020-2021) i casos especials d'alumnat del centre

Calendari:

Batxillerat Artístic

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 8 al 14 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 9 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 8 i 9 de setembre


Cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 1 al 7 de setembre
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 9 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 8 i 9 de setembre.


Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 1 a 7 de setembre
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 14 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 10 i 14 de setembre.

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre no podrà matricular-se fins passades avaluacions. El dia es concretarà més endavant.

* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia


Instruccions:

El procés és tot telemàtic a través dels enllaços facilitats. La documentació s'ha de
presentar telemàticament.

Important: a causa de la situació demanem que prioritzeu el procés telemàtic per evitar col·lapses innecessaris. 

Excepcionalment: per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s'elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquests casos el centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la documentació. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds. Email per enviar la documentació al centre: ea-llotja@xtec.cat

Excepcionalment, si no és possible (i repeteixo, si és totalment impossible) fer-ho telemàticament s'ha habilitat un sistema de cita prèvia per venir presencialment al centre. Els dies són:

 • Batxillerat Artístic: 3 de juny (preinscripció)
 • Cicles Mitjans: 8 de juny (preinscripció)
 • Cicles Superiors: 17 de juny (preinscripció)

La cita prèvia del dia 17 de juny és demana a través d’aquest enllaç :
Atenció: instruccions a seguir


Informació i preinscripció:

BATXILLERAT ARTÍSTIC:

Enllaç a la informació de preinscripció de BAXILLERAT ARTÍSTIC

Enllaç al formulari de preinscripció BATXILLERAT ARTÍSTIC

Barem provisional  /  Barem resoltes les reclamacions  /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

Alumnes preinscrits al centre / Llista d'espera / Oferta definitiva

CICLES MITJANS:

Enllaç a la informació de preinscripció de CICLES MITJANS

Enllaç al formulari de preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

Barem provisional   /  Barem resoltes les reclamacions  /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes preinscrits al centre  /  Llista d'espera   /   Oferta definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

CICLES SUPERIORS:

Enllaç a la informació de preinscripció de CICLES SUPERIORS

Enllaç al formulari de preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny

Barem provisional   /  Barem resoltes les reclamacions   /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes preinscrits al centre  /  Llista d'espera   /  Oferta definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

Alumnat del centre:

Els casos especials d’alumnat del centre que ha de fer preinscripció han estat comunicats a coordinacions i professorat. Qualsevol dubte, l’alumnat s’ha de dirigir a ells.


Normativa:

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.