Convocatoria abierta para exponer obras de caligraf铆a.

Image

Amb motiu de l'exposició Alfabetos Mágicos, Cien Años con Hermann & Gudrun Zapf que tindrà lloc a la NAU U de l’ESAD Llotja, busquem artistes de la cal·ligrafia i el lettering que vulguin exposar les seves obres en el mateix espai durant el període de l’exposició.

Participants: La convocatòria està dirigida a estudiants i aficionats a la cal·ligrafia.

Format: Les obres han d'estar realitzades sobre paper i tenir unes dimensions aproximades al Din A3.

Obres: Cada participant pot presentar un màxim de dues obres. La tècnica i el contingut de les propostes és lliure.

Selecció de les obres: Es realitzarà segons criteris de qualitat tècnica, originalitat i experimentació gràfica.

Presentació: Les obres s'han de lliurar en la consergeria de l'ESAD Llotja, carrer del Pare Manyanet 40, entre el 16 i 19 desembre de 9.00 a 20.00 h.

Identificació: Cada proposta s'ha de presentar dins d'un sobre o carpeta i ha d'incloure el full d'inscripció, on s'ha d'indicar el títol de l'obra, el nom, adreça, correu electrònic i el telèfon de contacte del participant.

Obres seleccionades: Les obres seleccionades s'exposaran durant el període de l'exposició (gener-maig 2020) i els autors rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.

Obres no seleccionades: Les obres no premiades es podran recollir en la consergeria de la Llotja, del 27 al 31 de gener. Les obres no recollides en el termini d'un mes, seran destruïdes.

Responsabilitats: Els participants es responsabilitzaran de l'autoria dels seus treballs i de la no existència de drets de tercers.

Material: L'ESAD Llotja tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fa responsable dels danys fortuïts que puguin produir-se.

Participació: La participació en aquesta convocatòria pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

Modificacions de les bases: L'organització de l'exposició es reserva el dret de modificar qualsevol base d'aquesta convocatòria, qualsevol modificació s'avisarà amb antelació via la web de l'ESAD Llotja.