2º premio del Concurs d'Art Jove Cotxeres-Casinet - David Collantes

El alumno David Collantes, de Reproducciones artísticas en madera ha ganado el 2º premio del Concurs d'Art Jove Cotxeres-Casinet con su escultura "Hamartia".

https://www.instagram.com/p/CG5x7RdBt1p/?igshid=bkt5xus3c04u

https://www.facebook.com/CotxeresCasinet/posts/3742502005793872?__tn__=-R