Cap d'Estudis Seu Sant Gervasi: Rafael Alcayde Egea.

Rafael Alcayde Egea
Cap d'estudis de Sant Gervasi

Arquitecte en exercici. Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Catedràtic d’arts plàstiques i disseny. Departament de Disseny d’Interiors. Cap d’estudis Llotja Sant Gervasi.

Obra pròpia d’arquitectura i disseny. Ha estat professor d’arquitectura (URL i UPC) i assessor tècnic docent del Departament d’Educació per als Ensenyaments artístics superiors.

Articles en revistes d’investigació, comunicacions a congressos i col·laboracions en llibres.
Exposicions individuals i col·lectives i reconeixement en concursos.