Not铆cia d聮煤ltima hora

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, a partir del proper dia 26 d’abril passarem de la semipresencialitat a la presencialitat al 100%