Artistic Bookbinding (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

The Artistic Bookbinding program produces qualified professionals capable of working with the most advanced techniques and technology and thus contributes to meeting current demand in the graphic arts and for products of a vanguard aesthetic.

All traditional bookbinding techniques are studied, as are the latest techniques and alternatives in materials and concepts, the emphasis being placed on technical innovation and the creative process.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb gravat i tècniques d'estampació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui enquadernació o sigui gravat.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Prerequisites for Admission to Advanced Vocational Training Programs

The conditions for admission and enrolment are established by the Catalan Government’s Department of Education every academic year and published in the Official Gazette of the Government of Catalonia (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya – DOGC).

As a general rule, prospective students must:

a) Hold at least one of the following qualifications:

- Batxiller or equivalent: Advanced Level Secondary Education diploma, High School diploma, etc.
- University degree
- One of the following degrees, diplomas, certificates or accreditations: University Orientation Diploma (A-Levels) or university preparatory studies, Specialist Technician Certificate, Advanced Vocational Training Certificate, Intermediate Vocational Training Certificate or Sports Education Certificate, accreditation of having passed the general part of the admissions exam for Advanced Vocational Training or Advanced Vocational Training in Sports, accreditation of having passed all parts of the university admissions exam for those at least 25 years of age or an admissions exam to experimental professional modules.

b) Pass the specific studies part of the admissions exam.

However, regardless of Section a) above, prospective students can be admitted to Advanced Vocational Training without holding any of the academic qualifications indicated by passing both the general and specific parts of the admissions exam indicated in the corresponding Government Resolution.

To be eligible to take the general and specific admissions exams, prospective students must be at least 19 years of age, or turn 19 during the calendar year in which the admissions exam is taken, or be at least 18 and hold an Intermediate Vocational Training Certificate in Fine Arts and Design or an equivalent certificate in similar studies.

Qualification:
Certificate of Advanced Vocational Training in Fine Arts & Design, Specialization in Artistic Bookbinding

Professional Group
Bookmaking Arts

Level
Advanced Vocational Training

Courses:

History of Books

90 hours

Graphic Expression: Bookbinding

210 hours

Materials and Techniques: Bookbinding

210 hours

Bookbinding Projects

210 hours

Industrial Reproduction and Printing Workshop

105 hours

Bookbinding Workshop

735 hours

Employment Skills, Labor Regulations and Job Orientation

60 hours

Internship at a company, studio or workshop

90 hours

Final Project

90 hours

Location
Sant Andreu

Hours
Afternoon

Bookbinders may work as freelance professionals or in association (to different degrees) with a company.
Activities can include work in the fields of:

  • Artistic bookbinding - original pieces

  • Bibliophily

  • Conservation and restoration of artistic heritage

  • Graphic publication and promotion

  • Training and consulting services relating to bookbinding

  • Fine Arts

With the Advanced Vocational Training Certificate you are eligible for the following university studies:
-Architectural Technician Studies
-Education / Teacher Training (3-year university degree or diplomatura)
-Advanced Fine Arts and Design Studies, with a qualification equivalent to a 3-year university degree or diplomatura (specializations: Fashion Design, Product Design, Interior Design, Graphic Design)
-Undergraduate studies in Fine Arts (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History of Art (Bachelor’s Degree)
-Industrial Design Engineering
-Conservation and Restoration of Cultural Assets (specializations: Graphic Documents, Sculpture, Archeology, Painting)