Ceramic Art (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

The Ceramic Art program provides the knowledge and skills necessary for investigating and experimenting with materials, forms, finishes and decoration so as to obtain unique, personal results and carry out ceramics projects.

These studies will involve drafting preliminary projects and models, designing and producing ceramic pieces and artworks with creativity and artistic sensibility, and organizing the creative and productive ceramics process.

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística (LOE)

Família professional: Ceràmica Artística

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul  h/.  Curs  Curs  Total hores/mòdul 
PRIMER CURS  SEGON CURS 
UF  Nom unitat formativa  UF           Nom unitat formativa  165
1r  Dibuix artístic  66 UF1  Color.  UF1  
 
 
66 UF2 Forma: anàlisi, estructura,    
  UF2
representació.   
33 UF3 Forma: expressió,  UF3  
comunicació, 
 
interpretació, valoració. 
1r  Dibuix tècnic  33 UF1 Anàlisi, estructura i representació de la  UF1   99
 
forma: geometria plana. 
33 UF2 Anàlisi, estructura i representació de la  UF2  
 
forma: geometria descriptiva. 
33 UF3 Forma. comunicació,  UF3  
 
interpretació, valoració. 
2n  Volum   66 UF1   UF1  Espai.  165
66 UF2   UF2 Forma: anàlisi, estructura, 
 
representació. 
33 UF3   UF3 Forma: expressió,  comunicació, interpretació, valoració. 
2n  Mitjans informàtics  33 UF1   UF1 Introducció als mitjans  99
 
informàtics. 
33 UF2   UF2 Tècniques de modelatge 
 
2D. 
33 UF3   UF3 Tècniques de modelatge 
 
3D. 
2n  Formació i orientació laboral  22 UF1   UF1 El marc legal de les arts  66
 
plàstiques i el disseny. 
22 UF2   UF2  Incorporació al treball. 
22 UF3   UF4  Empresa i iniciativa emprenedora. 
2n  Història de la ceràmica  99 UF1   UF1 Història de la ceràmica: de  les primeres manifestacions ceràmiques a l’ art ceràmic  99
1r  Projectes de la ceràmica   66 UF1  Projectes. Iniciació.  UF1   132
           
2n    66 UF2   UF2  Projectes. Consolidació.   
2n  Projecte integrat  100 UF1   UF1  Projecte Integrat  100
  UF2   UF2  Projecte integrat 
2n    36 UF1   UF1 Física i química aplicades a   
    165
  la ceràmica. matèries primeres.   
     
Materials i tecnologia: Ceràmica     
     
     
     
     
  35 UF2   UF2 Pastes ceràmiques. estructures,  característiques, propietats i processos d’elaboració.   
  35 UF3   UF3 Engalbes. estructures,  característiques, propietats i processos d’elaboració.   
Materials i tecnologia: Ceràmica  59 UF4     Esmalts característics d’alta i baixa temperatura. propietats físicquímiques. Procés   
            d’elaboració.   
1r  Taller ceràmic  170 UF1   UF1 Conformat de peces amb mitjans  792
 
manuals. 
170     UF2 Conformat de peces amb 
 
mitjans mecànics. 
115     UF3 Motlles. construcció i 
 
aplicació. 
2n  173 UF2   UF4  Tècniques decoratives. 
131     UF5 Tècniques gràfiques de 
 
reproducció d’imatges. 
99 UF3   UF6  Ampliació de tècniques ceràmiques. 
2n  Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)  120 UF1   UF1   120

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CEB0

Ceramicists may work as freelance professionals or as members of a workshop or company. Activities can include work with artistic ceramics relating to:

  • Producing ceramic art pieces

  • Reproducing valuable pieces for specific concepts or projects

  • Creating accessories for architecture, including reliefs and murals, among other pieces

  • Applying ceramics to Interior Design and Decoration

  • Restoration and conservation of ceramic artworks

  • With a Certificate of Advanced Vocational Training in Fine Arts & Design, graduates can also continue related studies at university. See "Opportunities for Further Study".

With the Advanced Vocational Training Certificate you are eligible for the following university studies:
-Architectural Technician Studies
-Education / Teacher Training (3-year university degree or diplomatura)
-Advanced Fine Arts and Design Studies, with a qualification equivalent to a 3-year university degree or diplomatura (specializations: Fashion Design, Product Design, Interior Design, Graphic Design)
-Undergraduate studies in Fine Arts (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History of Art (Bachelor’s Degree)
-Industrial Design Engineering
-Conservation and Restoration of Cultural Assets (specializations: Graphic Documents, Sculpture, Archeology, Painting)