Description of Studies

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme  d’Indumentària (LOGSE)

Família professional: Arts aplicades a la Indumentària

Nivell: Grau superior d'arts plàstiques i disseny

Distribució dels mòduls:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de la indumentària:

 105 h

 

 105 hores

 Tecnologia tèxtil:

 105 h

 

 105 hores

 Sociologia:

 60 h

 

 60 hores

Màrqueting:

 

 60 h

 60 hores

 Dibuix del natural i la seva aplicació a la

 indumentària:

 180 h

 120 h

 300 hores

 Color:

 

 120 h

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador:

 165 h

 

 165 hores

 Mitjans audiovisuals:

 

 105 h

 105 hores

 Modelisme:

 150 h

 

 150 hores

 Modelisme: estilista:

 

 105 h

 105 hores

 Estilisme:

 120 h

 270 h

 390 hores

 Formació i orientació laboral:

 

 60 h

 60 hores

 

Seu: Ciutat de Balaguer

Horari: Tarda

Codi: 5651