Salle de Foirail Prades 2008-09 (Arts del Llibre)

Exposició a l'espai “Salle de Foirail” a Prada de Conflent (França) 
 
L’ajuntament de Prada de Conflent (França), interessat per la idea multicultural de la realització d’obra gràfica sobre paper Inshu per part dels alumnes del conservatori, va invitar a la Llotja a realitzar una exposició d’aquestes peces. Durant el curs 2008-09 tant els alumnes de gravat com els d’enquadernació van fer obres pensades per aquest espai, la majoria de gran format i concebudes especialment per aquest paper. A l’exposició l’obra no està emmarcada per tal de poder valorar millor el diàleg que s’estableix entre el paper i la imatge. Aquesta proposta és l'inici d’un projecte més ampli de col·laboracions entres les dues Catalunyes.

“Salle de Foirail”