Clara Marfil

ESTAMPACIONS i TINTATGES ARTÍSTICS

"1a. EDICIÓ MICRA T-CONTEST DESIGN"

Clara Marfil guanaydora del 1º premi Micra Contest Design.