(Plzen) Nuria Noguè, Julia Turró i Marc Virgili.

Tres alumnes del Departament de Disseny de Moda, Nuria Noguè, Julia Turró i Marc Virgili van participar en un simposi de disseny de moda a la ciutat Txeca de Plzen, invitats per la Universitat d’Art i Disseny  (Ústav umení a designu), escola partner de la Llotja.

El alumnes van mostrar els treballs que van realitzar durant el simposi a la passarel·la  INVENIO organitzada per la mateixa Universitat.