Marc Torices i Pau Anglada

Marc Torices i Pau Anglada, ex-alumnes de Llotja Il·lustració han exposat al Salò del Còmic dins de l'exposició del Premi Injuve de Còmic i Il·lustració, convocat pel Instituto de la Juventud adscript  al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Govern Espanyol,

El Marc Torices  a més ha estat guardonat amb un: ACCÉSIT EX AEQUO.