TALLER D'HABILITATS COMUNICATIVES

Natàlia Torrent
TALLER D'HABILITATS COMUNICATIVES

Del 23/04 al 9/05/14
horari específic per cada especialitat de Disseny

Seu Llotja Ciutat de Balaguer.

Participen alumnes d'Estudis Superiors de Disseny. Accés restringit.

Coordinació: Marta Tous