TRIPLE MORTAL habitar-sentir-pensar (2)

Image

Activitat

Dimecres 25 de febrer de 10:30 h a 14:00 h

Jornada de debats al CCCB - Aula 2

Habitar i política:  10:30h - 12:00h

Habitar i Gènere:  12:30h - 14:00h