T猫cniques t猫xtils aplicades

- Nom de l’assignatura.

Tècniques tèxtils aplicades

- Professor que l’imparteix.

Laura Guerrero Mercado

- Seu on s’imparteix.

Ciutat de Balaguer

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 180 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present:

Base per a la recerca en tractaments dels materials tèxtils d’origen químic i d’origen natural, i possibilitats d’ampliació del port foli de matèries.

Per als dissenyadors una eina de diferenciació amb materials tractats manualment i d’aplicació a les diferents especialitats de disseny. Identificació de les diferents tècniques a dissenys d’avantguarda.

En aquesta optativa es realitza un taller per a la modificació de diferents estructures tèxtils per tal de donar un tacte, una forma i/o un color diferents, es pot considerar, un taller d’aprests i acabats de tipus artesanal i creatiu, a on es treballa amb diferents materials de recobriment, teixits tridimensionals, prisats per diferents tècniques, gofrats, etcètera...creant un dossier de mostres diferent per a cada alumne.

Per a aconseguir els resultats es fan servir mètodes físics i químics, a part de la reutilització de materials plàstics, teixits i altre material de suport. Es donen les bases teòriques sobre les quals els diferents materials poden ser modificats, els diferents tipus d’efectes en els teixits i les tècniques a utilitzar, i unes bases per a la realització de mostres amb les diferents aplicació. Un cop donades les bases cóm aplicar i amb quins materials, es potencia l’autonomia de l’alumne a l’hora d’escollir tècniques i materials per obtenir un resultat desitjat.

Finalment, cada alumne proposa i realitza una aplicació tridimensional adient a la seva especialitat i tria les tècniques adequades i els materials adients treballats prèviament a l’optativa.

- Resultats d’ensenyament-aprenentatge. Concreció a partir del pla docent.

Coneix les aplicacions tècniques i/o els recursos emprats a la matèria.

L’alumne coneix el comportament dels materials tèxtils i estructures tèxtils segons origen, coneix les diferents tècniques i les aplica directament sobre els tèxtils, experimentant directament en la obtenció de les mostres i reflexionant sobre els resultats obtinguts.

Interpreta possibilitats per afavorir processos d’ideació posterior.

L’alumne reflexiona noves possibilitats d’aplicació, fa recerca de nous materials compatibles i modifica els teixits amb criteri segons un tipus de material.  Experimenta amb diferents combinacions de tècniques i aplica el protocol de tècniques en el seu ordre adient per a l’obtenció del resultat desitjat.

Situa el contingut de la matèria en el procés de dissenyar.

Estudi i aplicació de modificació de textures, obtenció de color i/o forma de la matèria a treballar en els diferents àmbits, que permet justificar i complementar la relació del producte amb el concepte del disseny.

Analitza i valora l’aplicació de tècniques i recursos en l’acció de disseny, compatible amb les necessitats estètiques i funcionals.

Reflexió sobre les aplicacions de les tècniques emprades a classe i identificació de les mateixes en aplicacions reals de dissenyadors d’avantguarda. Aplica amb coherència les tècniques i identifica processos en altres dissenys.

- Cost aproximat en material o altres recursos.

Es potencia el reciclatge de materials, tot i així, es considera la compra de material tèxtil, cartolines, pinzells i d’altres productes que s’especificaran el primer dia de classe i que poden anar variant segons el grau d’experimentació i l’elecció de materials del propi alumne, el cost aproximat mig s’estima inferior a 40 euros.