Disseny de complements

- Nom de l’assignatura. Disseny de Complements

- Professor que l’imparteix. Laura Guerrero

- Seu on s’imparteix. Sant Gervasi

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

Presentació de diferents tipus de formes.

Representació dels diferents tipus de formes i materials.

Glossari de l’àmbit de calçat

L’alumne va elaborant un quadern a on es reflexa l’evolució i el treball durant el curs.

Explicació dels diferents models sobre formes, composició i detalls.

Recursos per dibuixar els detalls i els diferents tipus de models.

Fitxa tècnica per a la fabricació de calçat.

Iniciació al patronatge de calçat.

Realització de prototips.

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

Representació correcta dels diferents dissenys de calçat en relació a la indústria, utilització correcta de la terminologia tècnica. Proposició de dissenys amb els diferents tipus de materials, formes i tipologies. Formulació del prototip a partir de la representació. Aplicació de les tècniques de patronatge per a l’obtenció del prototip.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

30 € aprox (cuadern, cola, cinta adhesiva, rotuladors...)